“Umowy opcyjne można zmienić bądź unieważnić”-komentarz Aleksandra Raczyńskiego

Rzeczpospolita, 24 lutego 2009, nr 46 [8251]

24 lutego 2009 r. Rzeczpospolita nr 46 (8521)- komentarz radcy prawnego Aleksandra Raczyńskiego zamieszczony w artykule dotyczącym zmiany oraz unieważnienia umów opcji walutowych. Mecenas podkreślił, iż ważne jest to, co strony przewidywały podczas zawierania umowy. „(…) W praktyce bowiem przedstawiciele banków prezentowali potencjalnym klientom tzw. scenariusze kursów walutowych, zastrzegając jednocześnie, że scenariusze te obarczone są ryzykiem zmian kursu walutowego”(…).

Limitations raise questions. We provide answers.
Share