“Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie” – najnowsza publikacja dr T. Sójki

Monografia doktora Tomasza Sójki – “Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie” ukazała się w maju, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.

Obowiązki informacyjne spółek publicznych oraz odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie należą do najbardziej fundamentalnych, a zarazem wciąż aktualnych, problemów prawa rynku kapitałowego. Im bardziej skomplikowany staje się świat współczesnych rynków finansowych, tym większego znaczenia nabiera obowiązek ujawniania wszystkich istotnych informacji na temat emitentów instrumentów finansowych. Jednocześnie obowiązki informacyjne spółek publicznych nie miałyby większego sensu, gdyby nie obowiązywały reguły sankcjonujące zachowania emitentów polegające na podawaniu nieprawdziwych lub niepełnych informacji. Można przy tym przypuszczać, że w wyniku rozwoju polskiego rynku kapitałowego inwestorzy w większym niż dotychczas stopniu zmuszeni będą dochodzić swoich praw na drodze cywilnoprawnej. Celem niniejszej książki jest więc monograficzne omówienie tej problematyki.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share