Spekulacje opcjami walutowymi – wypowiedź Przemysława Maciaka

Puls Biznesu, 23-25 stycznia 2009, nr 16 [2777]

Dnia 22 stycznia 2009 roku w „Pulsie Biznesu” został zamieszczony artykuł dotyczący spekulacji opcjami walutowymi. Adwokat Przemysław Maciak – partner zarządzający kancelarii „Sójka & Maciak – Adwokaci”, wypowiedział się na temat spekulowania opcjami walutowymi przez członków zarządów spółek. Stwierdził między innymi, że członkowie zarządu powinni liczyć się z odpowiedzialnością karną przewidzianą m.in. w kodeksie spółek handlowych czy kodeksie karnym(…) oraz, że każdy akcjonariusz może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej firmie. Mec. Maciak przypomniał kary, jakie kodeks spółek handlowych oraz kodeks karny przewidują za działanie na szkodę spółki, nawet, gdy działanie takie jest nieumyślne.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share