Wojciech Kapica

Wojciech Kapica. Partner.

Wojciech jest ekspertem w obszarze compliance, regulacji sektora finansowego i działalności regulatora finansowego o unikalnych kompetencjach w skali kraju. W swojej codziennej pracy pomaga w sposób efektywny i otwarty czołowym polskim bankom, firmom inwestycyjnym i instytucjom płatniczym. Specjalizuje się w prawie bankowym (prywatnym i publicznym), prawie kapitałowym, prawie ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Posiada rozbudowane doświadczenie w tworzeniu skutecznych systemów compliance w instytucjach finansowych.

Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował przez ponad 3,5 roku w pionie nadzoru bankowego. W ramach pracy w nadzorze bankowym brał udział w przygotowaniu wdrażania CRD IV / CRR (Bazylea III), EMIR i BRRD w Polsce. Następnie był głównym prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowopowstającego europejskiego banku.

Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym redaktor i współautor książek Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (Wolters Kluwer 2018) oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (Wolters Kluwer 2019).

Uznany prelegent, szkoleniowiec w zakresie regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy, wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem Kredytowym organizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz Szkoły Prawa Nowych Technologii organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

Wojciech posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) Instytutu Compliance i Viadrina Compliance Center (2019). Wojciech ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2013).