NASI PRAWNICY AUTORAMI WAŻNEGO KOMENTARZA DLA BRANŻY FINANSOWEJ

Prawnicy SMM Legal Wojciech Kapica i Adrian Rycerski znaleźli się w gronie autorów pierwszej kompleksowej publikacji poświęconej tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na polskim rynku. To pierwszy całościowy komentarz do przepisów tej materii.

Komentarz "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" został przygotowany z myślą o pracownikach instytucji zobowiązanych do stosowania komentowanej ustawy z 1.03.2018 r. Pomoże czytelnikom m.in. identyfikować i oceniać ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz nimi zarządzać.

- W pracy nad komentarzem naszym założeniem było jak najlepsze wykorzystanie praktycznej wiedzy uznanych autorów – mówi Wojciech Kapica, redaktor naukowy publikacji. -  Udało nam się zebrać unikalne grono eksperckie doskonale znające sektor bankowy i maklerski z doświadczeniem pracy w organach nadzoru – dodaje.

Wydawcą komentarza jest Wolters Kluwer. Publikacja trafiła właśnie do przedsprzedaży. W druku ma się ukazać 18 grudnia 2019 r.

To kolejna poważna pozycja naukowa poświęcona przeciwdziałaniu praniu pieniędzy redagowana naukowo przez Wojciecha Kapicę. W listopadzie 2018 r. ukazał się „Przewodnik do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy” (wyd. Wolters Kluwer), bardzo entuzjastycznie przyjęty przez rynek – cały nakład wyczerpał się w przedsprzedaży. W przygotowaniu kolejne publikacje pod jego redakcją i w współautorstwie m.in. „Skuteczny system compliance. Przewodnik praktyczny” (Wolters Kluwer planowane wydanie w 2020 r.).

上一页