CZŁONKOWIE ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWEJ SPÓŁKI UNIEWINNIENI PO 10 LATACH

22 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy wyrokiem w I instancji uniewinnił dwóch francuskich biznesmenów w skomplikowanej sprawie karno-gospodarczej z branży produkcji papieru komputerowego. Obronę Klientów od samego początku prowadzili partnerzy SMM Legal – adwokaci Krzysztof Urbańczak i Przemysław Maciak.

Proces sądowy toczył się w Brodnicy od czerwca 2010 r. i był wyjątkowo skomplikowany. W jego trakcie odbyło się kilkadziesiąt posiedzeń. Sprawa dotyczyła podmiotów z polskim, niemieckim i francuskim kapitałem. Jej istotnym elementem był również spór o znak towarowy „Drescher”.  Nasi Klienci, obywatele francuscy będący członkami zarządu spółki Drescher Polska, zostali oskarżeni o niegospodarność i wyrządzenie spółce szkody znacznych rozmiarów.

- To duża satysfakcja, kiedy 10 lat sądowej batalii w obronie Klientów kończy się uniewinnieniem – mówi adwokat Przemysław Maciak, Partner Zarządzający SMM Legal. – Trudności dodawał międzynarodowy charakter procesu, ale takie sprawy są solą zawodu adwokata – dopowiada.

- Sąd przekonała nasza argumentacja, że oskarżeni nie mieli zamiaru wyrządzenia szkody spółce – wyjaśnia jeden z obrońców, adwokat Krzysztof Urbańczak, współkierujący departamentem prawa karnego gospodarczego w SMM Legal. – Udało nam się udowodnić, że działaniami Klientów kierowały wyłącznie motywy utrzymania renomy marki „Drescher” będącej synonimem najwyższej jakości w branży produkcji papieru – dodaje.

Wyrok z 22 września uniewinnia Klientów SMM Legal od wszystkich zarzucanych im czynów. Jest to na razie wyrok nieprawomocny. W trakcie procesu współpracowaliśmy również z paryskim adwokatem Klientów.

Wróć