KOLEJNY DOKTOR NAUK PRAWNYCH W GRONIE PRAWNIKÓW SMM LEGAL

Po raz kolejny powiększyło się grono prawników SMM Legal ze stopniem naukowym doktora. 

11 grudnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Kalikst Nagel z Departamentu Prawa Zamówień Publicznych SMM Legal z sukcesem obronił rozprawę doktorską z zakresu teorii praw człowieka pod tytułem „Przyrodzona podmiotowość człowieka. Studium z teorii i filozofii prawa.” Dnia 29 stycznia 2019 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji UAM podjęła uchwałę o nadaniu Kalikstowi Naglowi stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

Promotorem pracy był prof. zw. dr hab. Marek Smolak z Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM. Realizacja zamierzenia badawczego pracy obejmowała w szczególności obszerny przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz badanie polskiego tekstu prawnego z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi wykładni prawa. Pracę recenzowali uznani przedstawiciele polskiej teorii i filozofii prawa: ks. dr hab., prof. KUL Tomasz Barankiewicz oraz dr hab., prof. UMCS Wojciech Dziedziak.

Dr Kalikst Nagel jest specjalistą z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa gospodarczego. Praktyk i teoretyk prawa, któremu stosowanie zaawansowanej wiedzy na temat wykładni prawa umożliwia rozwiązywanie najbardziej złożonych problemów interpretacyjnych. Od 2014 roku zajmuje się problematyką zamówień publicznych, w tym zamówień sektorowych. Uczestniczył w obsłudze prawnej dużych i złożonych inwestycji infrastrukturalnych. Swoje doświadczenie zdobywał i wykorzystywał biorąc udział w doradztwie prawnym związanym z realizacją inwestycji obarczonych poważnymi problemami prawnymi.

Gratulujemy!

Wróć