KOLEJNY DOKTOR NAUK PRAWNYCH W GRONIE SMM LEGAL

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przyznała w dniu dzisiejszym (27.06.2017 r.) stopień doktora nauk prawnych Tomaszowi Lewandowskiemu z SMM Legal.

Obrona pracy doktorskiej pt. "Konstytucyjnoprawne aspekty koncepcji responsibility to protect" miała miejsce 23.05.2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem pracy był prof. dr hab. Zdzisław Kędzia. Gratulujemy!

Wróć