Prof. Maciej Mataczyński na konferencji w Warszawie

Dnia 23 września 2014 r. w Warszawie, w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, prof. Maciej Mataczyński zabrał głos w dyskusji poświęconej charakterowi prawnemu rozporządzenia udziałem w spółce osobowej oraz dziedziczeniu tegoż udziału, w ramach konferencji pt. Dylematy spójności Kodeksu spółek handlowych z Kodeksem cywilnym oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, organizowanej wspólnie przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Wydział Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wróć