PROF. RAFAŁ SIKORSKI NA KONFERENCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Ekspert SMM Legal bierze czynny udział w 38. Kongresie ATRIP w Nashville, Tennessee w USA. Wystąpienie prof. Rafała Sikorskiego dotyczy naruszeń patentów i znalazło się w sesji dotyczącej strategicznych reform prawnych. Nowe prawo patentowe jest jednym z topowych tematów konferencji. Spotkanie odbywa się od 25 do 28 sierpnia.

Organizator wydarzenia to międzynarodowe stowarzyszenie działające w celu poprawy jakości nauki i badań nad własnością intelektualną – the International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Proporty.

- Kongres ATRIP to już tradycja. Konferencja odbywa się co roku w innej części świata i integruje środowisko prawników, którzy specjalizują się we własności intelektualnej – mówi prof. Rafał Sikorski, Senior Partner SMM Legal. – Spotkanie jest doskonałą okazją do omówienia bieżących trendów prawnych z uznanymi specjalistami. Cieszę się, że po raz kolejny zostałem zaproszony o tego grona – dodaje.

Wróć