Partnerzy Kancelarii na V Ogólnopolskim Zjeździe Cywilistów w Poznaniu

W dniach 26-27 września br. w Poznaniu odbył się V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów organizowany przez Katedrę Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Kancelaria była partnerem tego wydarzenia.

W pierwszym dniu Zjazdu Partner Kancelarii prof. Tomasz Sójka zaprezentował wykład pt. "Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych". Drugiego dnia swój wykład wygłosił inny Partner Kancelarii prof. Maciej Mataczyński. Jego wystąpienie dotyczyło Prawa właściwego dla formy czynności prawnych, których przedmiotem jest powstanie, łączenie, podział, przekształcenie lub ustanie osoby prawnej oraz rozporządzenie prawami udziałowymi.

Wróć