SIÓDMA UGODA ENERGA – OBRÓT S.A. Z FARMAMI WIATROWYMI PRZY WSPARCIU PRAWNYM SMM LEGAL

Energa – Obrót S.A. polubownie zakończyła wszelkie spory dotyczące tzw. zielonych certyfikatów z kolejnym kontrahentem. To siódma ugoda zawarta przez Energa-Obrót S.A. z pozwanymi we wrześniu 2017 r. farmami wiatrowymi. Wsparcie prawne w procesie negocjacyjnym zapewnił nasz interdyscyplinarny zespół ekspertów prawa energetycznego i procesowego, kierowany przez adw. dra Pawła Łąckiego oraz r. pr. Patrycję Starczewską.

Strony ugody postanowiły także, że nie będą kontynuować współpracy na podstawie umów zakwestionowanych przez Energa-Obrót S.A.

- To bardzo dobra wiadomość dla naszego klienta - komentuje dr Paweł Łącki współkierujący praktyką prawa energetycznego SMM Legal. – Z naszym wsparciem Energa – Obrót S.A. zakończyła w sposób polubowny spory dot. obiektów stanowiących już ponad połowę (57,5%) łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych – wyjaśnia.

- Nie wykluczamy możliwości zawarcia następnych ugód - dodaje mec. Patrycja Starczewska z departamentu procesowego. – Każdy przypadek analizujemy indywidualnie, wybierając najlepsze rozwiązania dla klienta – mówi.

SMM Legal zapewnia wsparcie prawne w całym procesie związanym z nieważnością ramowych umów sprzedaży. Informowaliśmy o tym od samego początku współpracy.

Wróć