SMM LEGAL DORADZA MTP PRZY REALIZACJI KONFERENCJI KLIMATYCZNEJ COP24

Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Ministerstwo Środowiska ogłosiły podpisanie umowy, na mocy której MTP zajmą się organizacją logistyczną najważniejszego globalnego forum poświęconego światowej polityce klimatycznej - konferencji klimatycznej COP24. Wsparcie w trakcie negocjowania w/w umowy zapewnił zespół prawników SMM LEGAL w osobach: mec. Olgi Sokołowskiej i mec. Macieja Goncerzewicza pracujących pod kierunkiem szefa departamentu prawa korporacyjnego SMM LEGAL mec. Aleksandra Czecha. W dalszej perspektywie wskazany zespół zapewniać będzie kompleksową obsługę prawną związaną z realizacją zapowiadanego wydarzenia.

Decyzja o powierzeniu Targom przygotowań do szczytu klimatycznego zapadła w drodze postępowania przeprowadzonego przez Ministerstwo Środowiska w oparciu o przepisy tzw. specustawy (ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zamian klimatu (Dz. U. z 2018 r. poz. 319)).

COP24 czyli 24 sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach, a w wydarzeniu weźmie udział blisko 30 tys. delegatów z całego świata, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu. Towarzyszyć jej będą wydarzenia o charakterze naukowym, społecznym, komercyjnym, będące forum prezentacji i wymiany pomysłów, innowacji, strategii i rozwiązań na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.

Międzynarodowe Targi Poznańskie odpowiadają za organizację logistyczną wydarzenia, zajmując się m.in. budową tymczasowych sal konferencyjnych, oznakowaniem terenu konferencji, budową i obsługą systemu komputerowego, teleinformatycznego i energetycznego na potrzeby wydarzenia.

W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia w praktyce. Tym samym wyznaczy światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

Polecamy informacje na stronach MTP oraz Ministerstwa Środowiska:

https://www.mtp.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/mtp-zorganizuj%C4%85-cop24-w-katowicach/

https://www.mos.gov.pl/cop24/szczegoly/news/ministerstwo-srodowiska-wybralo-operatora-logistycznego-konferencji-cop24-1/

Wróć