SPECJALISTKI SMM LEGAL WYJAŚNIAJĄ W DZIENNIKU RZECZPOSPOLITA JAK SKUTECZNIE OBRONIĆ AUTORSKI POMYSŁ

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł specjalistek z Zespołu Własności Intelektualnej SMM Legal – mec. Magdaleny Michalskiej i mec. Joanny Matczuk pt. „W jaki sposób można skutecznie obronić autorski pomysł” (Rzeczpospolita z 03.03.2017, Prawo w Biznesie, s.D4).

Na podstawie wybranego orzecznictwa sądów polskich autorki poruszają kwestie rozróżnienia niechronionych pomysłów należących do domeny publicznej od wyrażeń twórczych, podlegających ochronie prawnoautorskiej. Tekst odnosi się także do trudności, jakie wiążą się z ochroną pomysłów, a autorki wskazują rozwiązania możliwej ochrony w ramach prawa własności przemysłowej czy przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Artykuł dostępny jest pod poniższym adresem: //archiwum.rp.pl/artykul/1335241-W-jaki-sposob-mozna-skutecznie-obronic-autorski-pomysl.html

Zachęcamy do lektury!

Wróć