WNIOSEK KONCENTRACYJNY PKN ORLEN S.A. DOTYCZĄCY PRZEJĘCIA KONTROLI KAPITAŁOWEJ NAD ENERGA S.A. W KOMISJI EUROPEJSKIEJ

26 lutego 2020 r. PKN ORLEN zgłosił Komisji Europejskiej zamiar przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą ENERGA S.A. Proces przygotowania zgłoszenia od strony prawnej prowadził od kilku miesięcy zespół prawników SMM Legal pod kierunkiem Partnera Zarządzającego prof. UAM dr hab. Macieja Mataczyńskiego.

Aby mogło dojść do przejęcia kontroli kapitałowej, potrzebna jest między innymi zgoda Komisji Europejskiej. Złożony wniosek inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.

- Komisja Europejska zbada teraz, czy w efekcie przejęcia nie dojdzie do zaburzenia konkurencji na żadnym z rynków – mówi dr Miłosz Malaga odpowiedzialny za wsparcie prawne SMM Legal w obszarze prawa konkurencji.

- Nasze zadanie polegało na opisaniu działalności PKN ORLEN i Grupy ENERGA na określonych rynkach właściwych – wyjaśnia mecenas Magdalena Cisowska pracująca w tym zespole projektowym. - Następnie musieliśmy przedstawić stosowną argumentację dotyczącą wpływu planowanej transakcji na konkurencję na tych rynkach – dodaje.

O pierwszym etapie postępowania w tej sprawie informowaliśmy w grudniu 2019 r. Wówczas wsparcie prawne SMM Legal obejmowało obsługę korporacyjną oraz w obszarze prawa konkurencji. Nasi eksperci reprezentują Klienta w postępowaniu przed Komisją Europejską.

Wróć