WSPARCIE SMM LEGAL W TOKU PIERWSZEGO POLSKIEGO POSTĘPOWANIA W RAMACH PARTNERSTWA INNOWACYJNEGO

Mecenas Monika Adamczak z SMM Legal zapewniła kompleksową obsługę prawną największego polskiego operatora przesyłowego w zakresie przygotowania dokumentów przetargowych do pierwszego w Polsce postępowania prowadzonego w ramach partnerstwa innowacyjnego.

Partnerstwo innowacyjne to nowy tryb udzielania zamówień publicznych, który umożliwia szeroko rozumianemu sektorowi publicznemu partycypowanie w badaniach prowadzących do powstania prototypowych rozwiązań. Jego specyfika polega na tym, że zamawiający angażuje się finansowo w badania ograniczając ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia.

Więcej informacji pod wskazanym adresem://www.cire.pl/item,138702,1,0,0,0,0,0,enea-operator-jako-pierwsza-skorzysta-z-partnerstwa-innowacyjnego.html

Wróć