WYKŁAD DRA HAB. RAFAŁA SIKORSKIEGO NA UJ W KRAKOWIE

W piątkowe południe 10 kwietnia 2015 r. dr hab. R. Sikorski wystąpił z wykładem na temat "Sporów wokół dozwolonego użytku prywatnego" w ramach cotygodniowych, otwartych "piątkowych" zebrań naukowych organizowanych przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykłady te są miejscem spotkań i naukowych dyskusji specjalistów z zakresu prawa własności intelektualnej z całej Polski i z zagranicy. Po wykładzie odbyła się również dyskusja naukowa.

Wróć