Wypowiedź Senior Partnera SMM Legal dr hab. R. Sikorskiego dla Financial Times w sprawie wykonywania umów CPA przez ENERGA-Obrót S.A.

W Financial Times ukazał się artykuł na temat zapowiadanych przez amerykańską spółkę Invenergy działań przeciwko Polsce. Jednym z poruszanych wątków są postępowania sądowe, które SMM LEGAL w imieniu ENERGA-Obrót S.A. wytoczyła przeciwko farmom wiatrowym.

Artykuł cytuje Senior Partner SMM Legal – dr hab. Rafał Sikorski, kierujący zespołem prawników odpowiedzialnym za te postępowania. Mec. Sikorski przypomniał, że podstawą zaprzestania wykonywania umów CPA przez ENERGA było uznanie, że umowy te są nieważne z mocy prawa, w związku z naruszeniem przy ich zawieraniu przepisów o zamówieniach publicznych. Przypomniał także, że prawnicy analizowali sytuację związaną z umowami CPA w szerszym kontekście, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania klauzul adaptacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z całym tekstem:

https://www.ft.com/content/a26dda50-af3b-11e7-aab9-abaa44b1e130

Wróć