Uchwały rady nadzorczej spółki akcyjnej podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Limitations raise questions. We provide answers.
Share