Artykuł dotyczący opcji walutowych w Gazecie Wyborczej

W dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej ukazał się artykuł opisujący spór pomiędzy Feroco S.A. a byłym członkiem Zarządu Spółki- Dyrektorem Finansowym. Sprawa dotyczy działań spekulacyjnych w ramach operacji na instrumentach finansowych (opcje walutowe), które to działania Spółka zarzuca Dyrektorowi Finansowemu. W tej sprawie kilka dni temu wpłynął pozew do poznańskiego sądu gospodarczego. Kancelaria Sójka & Maciak, która reprezentuje Feroco zamierza udowodnić w toku procesu, że menedżer prowadził grę spekulacyjną, czym wyrządził Spółce szkodę w wysokości 150 mln. złotych.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share