Dr Hab. Rafał Sikorski Na Konferencji Naukowej W Delhi, Indie

Rafał Sikorski bierze udział w konferencji na zaproszenie organizatoów i wygłosi referat poświęcony jednolitej ochronie patentowej w Unii Europejskiej. Kongres w Delhi organizowanych jest przez National Law University w Delhi, American University w Waszyngtonie oraz The American Assembly. Columbia University. Informacje o konferencji znajdują się na stronie www.global-congress.org

Limitations raise questions. We provide answers.
Share