DR JĘDRZEJ BUJNY NA XIX KONFERENCJI KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI W BYDGOSZCZY

W gronie prelegentów znalazł się również Partner Kancelarii – dr Jędrzej Bujny, którego wystąpienie poświęcone zostało rozważaniom na temat "WPGO i plany inwestycyjne w nowej rzeczywistości prawnej – przeszkoda czy pomoc?". Wykład ten wpisał się w konferencyjną dyskusję o aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Uczestnicy bydgoskiego spotkania zwracali uwagę na szereg związanych z tą tematyką problemów, takich jak brak zaktualizowanego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, czy przyszłość RIPOK-ów, które przed wpisem do WPGO trzeba będzie zweryfikować np. pod kątem osiąganych w nich efektów.Jednym z głównych postulatów, jakie padły w dyskusji była konieczność ustalenia jasnych kryteriów, według których marszałkowie będą mogli wpisywać poszczególne instalacje jako RIPOK-i.
_x000D_
Jednym z oryginalniejszych punktów konferencji była wizyta w Zakładzie Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, czyli nowo powstałej spalarni odpadów, jednej z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych tego typu inwestycji w Polsce.  
_x000D_

_x000D_
Konferencja stworzyła możliwość spotkania w gronie ekspertów, wymiany poglądów i podzielenia się doświadczeniami na temat kompleksowej gospodarki odpadami. 
_x000D_
 
_x000D_
Klikając na poniższy link mogą Państwo przeczytać skróconą wersję relacji ze spotkania:
_x000D_
http://portalkomunalny.pl/planowanie-szansa-dla-gospodarki-odpadami-323346/
_x000D_
 
_x000D_
Szczegółowy program Konferencji znajduje się pod poniższym adresem:
_x000D_
http://www.abrys.pl/fileadmin/abrys/dsk/materialy_do_pobrania/2015/kompleksowa/zaproszenie-materialy/program_Kompleksowa.pdf
_x000D_

_x000D_
 

_x000D_

Limitations raise questions. We provide answers.
Share