Ekspercki Komentarz Partnera Kancelarii Jarosława Bełdowskiego W Pulsie Biznesu.

Autor kilkukrotnie powołał się na eksperckie komentarze Partnera kancelarii Jarosława Bełdowskiego, który wskazał na silną korelację między nakładami polskich firm na innowacje a transferami unijnych funduszy. Zwrócił też uwagę na krótkowzroczność takiej polityki, której skutki w przypadku zakończenia dotacji unijnych mogą być dla polskiej gospodarki opłakane. Receptą powinna być polityka pobudzania innowacyjności polskich przedsiębiorców niezależnie od unijnych grantów.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share