Fatalne skutki zażywania lekarstwa: KTO OSĄDZI “VIOXX”?

Poznański sąd podjął decyzję o przekazaniu sprawy do Warszawy , wychodząc z założenia ,że szkoda nie powstała na terenie Wielkopolski. Sąd uznał także , że wprowadzenie produktu niebezpiecznego na rynek w wyniku zezwolenia właściwego organu nie może być uznawane za czyn niedozwolony. Tymczasem pięcioro mieszkańców Poznania , którzy jako pierwsi w kraju złożyli pozwy w sadzie, nie zamierza jeździć procesować się do stolicy. Adwokat Przemysław Maciak złożył zażalenie na to postanowienie do Sadu Apelacyjnego w Poznaniu, domagając się jego uchylenia w całości i przekazania sprawy do sądu poznańskiego. Zdaniem adwokata , sad w ogóle nie wziął pod uwagę faktu, że pacjenci zażywali “VIOXX” w miejscu swego zamieszkania , a wiec w Poznaniu. Ciężki uszczerbek na zdrowiu wystąpił w okręgu działania sądu poznańskiego , co powoduje , ze to on jest właściwy do rozpoznania sprawy. Z pierwszej oceny sprawy przez sad wynika, że trybunał ma wątpliwości , czy można firmie MSD Polska , która wprowadziła “VIOXX” na nasz rynek , postawić zarzut dokonania przez nią czynu niedozwolonego, skoro spółka uzyskała zgodę na sprzedaż tego specyfiku.. Los poszkodowanych przez “VIOXX” zależy teraz od decyzji Sadu Apelacyjnego w Poznaniu.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share