In house a pomoc publiczna w odpadach

W swojej publikacji prawnicy SMM Legal podejmują ignorowany dotychczas w dyskusjach nad zmianami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych problem pomocy publicznej. Jak wskazują autorzy „wprowadzenie in house umożliwi dokonywanie znaczących transferów finansowych przez podmioty publiczne na rzecz swoich spółek komunalnych”. Na tym tle powstaje pytanie o zgodność tych transferów z unijnymi regułami konkurencji. W tekście dr Jędrzej Bujny oraz Mikołaj Maśliński podejmują m.in. problematykę usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym oraz tzw. umowy wykonawczej.

Pełny tekst publikacji ukaże się wkrótce na stronie http://e-czytelnia.abrys.pl/

Limitations raise questions. We provide answers.
Share