Instytut Tertio Millennio

Instytut powstał w 1996 r. jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II, zawarte w Liście Apostolskim Tertio Millennio Adveniente, do przygotowania się na czas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Zgodnie ze wskazaniami Papieża, czas oczekiwania powinien zostać wykorzystany przede wszystkim do ponownego głębokiego przeżycia wiary, a z drugiej strony do poszukiwania odważnych rozwiązań problemów, jakie stawia przed Kościołem wiek XXI.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share