Jarosław Bełdowski Komentuje W Pulsie Biznesu Awans Polskiej Gospodarki W Rankingu Banku Światowego Doing Business

Autor artykułu podkreśla również, że przez lata wspierał on administrację rządową w zmianach służących zwiększeniu ułatwień w prowadzeniu biznesu w Polsce. Komentując wyniki rankingu J. Bełdowski zwraca uwagę na ogromny sukces Polski jednocześnie podkreślając, że „świat cały czas konkuruje i w przyszłym roku niełatwo będzie utrzymać tę pozycję”. Jego zdaniem czasy nieskomplikowanych reform się skończyły, a realna ocena sytuacji wymaga również wskazania, że w pewnych dziedzinach wciąż daleko nam do liderów – np. w kwestiach podatkowych, czy w sprawach otwierania spółek z o.o.

Raport dostępny jest bezpłatnie pod następującym adresem internetowym: www.doingbusiness.org

Limitations raise questions. We provide answers.
Share