Kancelaria Wyłącznym Doradcą Wiodącego Polskiego Dystrybutora Prasy

Kancelaria
Sójka & Maciak jako jedyna zewnętrzna Kancelaria doradzała największemu
polskiemu dystrybutorowi prasy przy operacji zmiany wiodącego banku
finansującego. Usługi Kancelarii obejmowały zarówno audyt umów z dotychczasowym
bankiem finansującym, analizę propozycji przedstawionej przez nowy bank, jak i
reprezentację Klienta na etapie negocjacji oraz podpisania ostatecznych wersji umów.
Wartość transakcji przekroczyła kilkaset milionów złotych. Prawnikiem
odpowiedzialnym za projekt był dr Aleksander Raczyński, który uczestniczył
również osobiście w prowadzonych przez strony pertraktacjach.  

Limitations raise questions. We provide answers.
Share