Kasy fiskalne w kancelariach prawniczych – komentarz Przemysława Maciaka

Dnia 29.12.2008r. główne wydanie „Faktów”, godz. 19:00- informacja _x000D_
dotycząca wprowadzenia kas fiskalnych w kancelariach prawniczych oraz _x000D_
gabinetach lekarskich. Domaga się tego Rzecznik Praw Obywatelskich _x000D_
Janusz Kochanowski, który uważa, że zwolnienie prawników i lekarzy z _x000D_
obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu prowadzi do ich uprzywilejowania _x000D_
względem innych grup np. taksówkarzy, którzy maja obowiązek posiadania _x000D_
kas fiskalnych. Mec. Maciak poproszony o komentarz do tej informacji _x000D_
stwierdził, że: większość dużych i średnich kancelarii ma obowiązki _x000D_
tożsame, wynikające z przepisów o rachunkowości, które nakładają na nie_x000D_
obowiązek prowadzenia rozszerzonej księgowości.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share