Kasy fiskalne w kancelariach prawniczych – komentarz Przemysława Maciaka

Dnia 29.12.2008r. główne wydanie „Faktów”, godz. 19:00- informacja dotycząca wprowadzenia kas fiskalnych w kancelariach prawniczych oraz gabinetach lekarskich. Domaga się tego Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski, który uważa, że zwolnienie prawników i lekarzy z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu prowadzi do ich uprzywilejowania względem innych grup np. taksówkarzy, którzy maja obowiązek posiadania kas fiskalnych. Mec. Maciak poproszony o komentarz do tej informacji stwierdził, że: większość dużych i średnich kancelarii ma obowiązki tożsame, wynikające z przepisów o rachunkowości, które nakładają na nie obowiązek prowadzenia rozszerzonej księgowości.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share