Kolejny Awans Smm Legal W Rankigu Kancelarii Prawniczych 2016 Rzeczpospolitej Czyli Konfitury Są W Warszawie

Nieustanny rozwój Kancelarii zaowocował awansem na 12 miejsce w kraju wśród kancelarii wg liczby adwokatów i radców prawnych. Na szczególną uwagę zasługuje też spektakularna poprawa pozycji z 18 na 12 pozycję w rankingu wśród kancelarii wg liczby prawników.

2015 r. był ważny dla Kancelarii ze względu na przeniesienie siedziby z Poznania do stolicy. Jak podkreśla Partner Zarządzający SMM Legal – Mec. Przemysław Maciak „Największe transakcje są w Warszawie, bo tu skupiają się interesy dużych firm.” Strategiczna decyzja o pozostawieniu części zespołu w Poznaniu ograniczająca koszy prowadzenia spółki pozwoliła na większą konkurencyjność cenową wobec wielkich firm prawniczych z Warszawy. Ten zabieg wpisuje się w tegoroczne podsumowanie kondycji branży dokonane przez zastępcę redaktora naczelnego rzeczpospolitej Ewę Usowicz, że „Nie wystarczy dziś bowiem znać się tylko na prawie. Trzeba się znać także, a może nawet przede wszystkim  – na biznesie (…) Przewidywać rozmaite ryzyka na przyszłość – nie tylko prawne, ale i gospodarcze czy polityczne.”

Wyniki tegorocznego rankingu potwierdzają, że zespół SMM Legal świetnie odnajduje się w dzisiejszych realiach rynkowych.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share