Kolejny Doktor Nauk Prawnych W Zespole Smm Legal

Temat rozprawy doktorskiej dotyczył „Pojęcia istotnego naruszenia umowy”, a jej promotorką była dr hab. Maria Anna de Abgaro Zachariasiewicz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Recenzji dokonali specjaliści z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Panu doktorowi Bełdowskiemu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share