KOMENTARZE MEC. CZECHA I SKUTECZNA INTERWENCJA DZIENNIKARSKA TELESKOPU

Jego opiekunowie przez lata bezskutecznie walczyli o umorzenie kary z uwagi na ograniczoną poczytalność mężczyzny i bardzo złą sytuację materialną rodziny, ale urzędnicy nie widzieli podstaw do umorzenia kary. Jako ekspert w sprawie dwukrotnie wypowiedział się Partner Kancelarii mecenas Aleksander Czech, który wskazał, że to nie brak podstaw w prawie, a jedynie brak empatii i zrozumienia po stronie urzędników przyczyniły się do tego, że przez tak długi czas nie można było uchylić skutków tej fatalnej decyzji. Interwencja dziennikarska oraz komentarz mec. Czecha okazały się na tyle skuteczne, że w ciągu tygodnia urzędnicy znaleźli podstawy prawne do umorzenia kary, której przedawnienie nastąpiło na początku bieżącego roku.

_x000D_
_x000D_

Oba reportaże można obejrzeć pod tymi adresami:

_x000D_
_x000D_

http://www.tvp.pl/poznan/informacja-i-publicystyka/teleskop/wideo/02102014-godz-1830/17090497?id=&sort_by=POSITION&sort_desc=false&start_rec=16&listing_mod=&with_video=

_x000D_
_x000D_

oraz

_x000D_
_x000D_

http://www.tvp.pl/poznan/informacja-i-publicystyka/teleskop/wideo/09102014-godz2200/17182364

_x000D_

Limitations raise questions. We provide answers.
Share