Konferencja GCR Live Antitrust and Technology 2012

Dnia 14 marca 2012r. w Londynie odbyła się konferencja pt.: „GCR Live Antitrust and Technology 2012”, zorganizowana przez Global Competition Review. Wzięła w niej udział Mec. Monika Górska.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share