Konferencja “Kierunki reformy prawa ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych”

W dniu 21 października 2010r. w Poznaniu odbyła się konferencja “Kierunki reformy prawa ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych” zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka. Podczas konferencji z referatem wystąpił dr Aleksander Raczyński.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share