Konferencja naukowa „Ochrona wierzyciela w stosunkach gospodarczych”

W dniach 18-20 września dr Aleksander Raczyński oraz dr Marcin Orlicki wygłosili referaty podczas konferencji naukowej p.t. „Ochrona wierzyciela w stosunkach gospodarczych” zorganizowanej przez Katedrę Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W czasie konferencji poruszano aktualne problemy prawne z zakresu prawa cywilnego i handlowego. W konferencji uczestniczyli licznie przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych w Polsce.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share