Kongres Ubezpieczeniowy Warszawa, 25 X 2011

Departament Ubezpieczeń organizuje, wspólnie z redakcją
Rzeczpospolitej, Kongres Ubezpieczeniowy, który odbędzie się w Warszawie w dniu 25 X 2011 roku. Podczas kongresu wystąpią w prelekacjami mec. Marcin Orlicki, mec. Aleksander Raczyński, mec. Tomasz Sójka i dr Anna Konert.
Uczestnikami są największe w Polsce firmy ubezpieczeniowe.

W dniu 26
października 2011 roku kancelaria, wspólnie z Rzeczpospolitą, organizuje
konferencję pt. „Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej w dobrowolnych ubezpieczeniach
OC”. Prelegentami będą prawnicy z Departamentu Ubezpieczeń S&M. Patronem
medialnym jest Rzeczpospolita, gazeta Parkiet oraz Dziennik Ubezpieczeniowy.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share