Najlepsi Pracują Dla Nas Ponieważ My Pracujemy Dla Najlepszych – O Sukcesach Naszych Aplikantów

została wyróżniona Pierwszą Nagrodą w II Konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o nagrodę "Polskiego Procesu Cywilnego" za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego.

Pani Patrycji serdecznie gratulujemy!

Sukces odniosła również nasza aplikantka adwokacka Anna Stróżniak, która swoją mową końcową pełnomocnika pozwanego do kazusu z prawa cywilnego zajęła I miejsce w organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu Izbowym Konkursie Krasomówczym dla aplikantów adwokackich. W związku z wygraną w najbliższym czasie będzie reprezentowała Wielkopolską Izbą Adwokacką na konkursie środowiskowym w Łodzi w ramach eliminacji do etapu krajowego. Pani Annie serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach konkursu!

Limitations raise questions. We provide answers.
Share