Nowy Artykuł Dot. Niemieckiego Prawa Antymonopolowego Przygotowany W Ramach German Desk Kancelarii

Artykuł jest poświęcony nowym zasadom oceny tzw. koncentracji eksterytorialnych, dokonywanych między przedsiębiorcami spoza terytorium Niemiec, lecz potencjalnie wpływającymi na konkurencję na terytorium Niemiec. Organem właściwym do oceny tego rodzaju koncentracji (w tym połączeń, przejęć i tworzenia joint ventures) jest niemiecki Bundeskartellamt. Artykuł przybliża problematykę jurysdykcji niemieckiego urzędu antymonopolowego oraz podsumowuje przesłanki, po spełnieniu których należy wystąpić o jego zgodę na dokonanie koncentracji. Poruszone zagadnienia mają duże znaczenie praktyczne dla polskich przedsiębiorców planujących fuzje lub przejęcia. Jak się okazuje, tego rodzaju transakcje przeprowadzane w Polsce mogą w określonych sytuacjach wymagać również zgody niemieckiego urzędu antymonopolowego.

Zapraszamy do lektury:http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/27/pdf/39.pdf

Limitations raise questions. We provide answers.
Share