Nowy Partner W Kancelarii Sójka&Maciak

Przez  dwa lata (lipiec 2012 – marzec 2014) sprawował funkcję Wiceprezesa – I Zastępcy Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie zarządzał ponad 400 osobowym zespołem odpowiedzialnym m.in. za nadzór i realizację programów i funduszy rządowych, a także programów unijnych realizowanych przez bank (m.in. kredyt technologiczny, Jessica i Jeremie).

W swojej karierze sprawował także funkcję m.in. Radcy Ministra w Ministerstwie Sprawiedliwości (2012) gdzie zarządzał Departamentem Strategii i Deregulacji odpowiedzialnym za przygotowanie pierwszej transzy reformy deregulacji zawodów (prowadzenie procesu legislacyjnego).  Był doradcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (2010-2012) gdzie był odpowiedzialny za m.in. opracowywanie rekomendacji rozwiązań prawnych integracji usług finansowych w UE, w tym w szczególności z perspektywy ochrony stabilności sektora krajowego zachowujących stabilność polskiego sektora finansowego, opracowanie rekomendacji dla polityki UKNF w kwestii ochrony klientów sektora finansowego oraz wsparcie merytoryczne Przewodniczącego Komisji w zakresie rekomendacji i analizy projektów aktów prawnych dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym.

Był Prezesem Fundacji Obywatelskiego Rozwoju – FOR (2007-2010); Dyrektorem Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku (2006-2007), a także pełnił funkcję  Naczelnika Wydziału Współpracy z Zagranicą Narodowego Banku Polskiego (2002-2006) gdzie kierował zespołem odpowiedzialnym za m.in.  współpracę z międzynarodowymi organizacjami finansowymi, w tym Bankiem Światowym, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a tytuł LL.M. z zakresu prawa europejskiego uzyskał na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia). Odbył także staż doktorancki na Uniwersytecie Oksfordzkim, Keble College (stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii oraz Open Society Institute).

Limitations raise questions. We provide answers.
Share