„Jak należy rozumieć bezpodstawnie uzyskane korzyści w ustawie Prawo własności przemysłowej?”

W sporach o własność intelektualną błędnie zawęża się bezpodstawnie uzyskane korzyści wyłącznie do kryterium czysto przychodowego. Autorka wskazuje, że bezpodstawnie uzyskane korzyści w wyniku naruszenia należy rozumieć szeroko – są nimi to, co uzyskane w wyniku korzystania z cudzego ekonomicznego potencjału danego prawa własności przemysłowej na danym rynku („utracona szansa” zagospodarowana przez naruszyciela zamiast uprawnionego).

https://www.profinfo.pl/sklep/100-lat-ochrony-wlasnosci-przemyslowej-w-polsce-ksiega-jubileuszowa-urzedu-patentowego-rzeczypospolitej-polskiej,100156.html

Limitations raise questions. We provide answers.
Share