Prawo spółek handlowych – podręcznik akademicki

Zapraszamy do lektury nowego podręcznika dotyczącego prawa spółek
handlowych napisanego pod redakcją profesora dr hab. Jacka Napierały
oraz profesora dr hab. Andrzeja Kocha, w którego przygotowaniu
uczestniczył mecenas Tomasz Sójka (rozdział I dotyczący części ogólnej
prawa spółek handlowych oraz rozdział X dotyczący spółki akcyjnej).

Limitations raise questions. We provide answers.
Share