Projekt modernizacji dyrektywy kapitałowej

” (…) Pomimo obowiązywania w krajach członkowskich Unii Europejskiej zakazu udzielania wsparcia finansowego praktyce europejskich rynków kapitałowych dość powszechnie spotyka się transakcje, w których wykorzystuje się majątek przejętej spółki akcyjnej dla sfinansowania kosztów nabycia jej akcji. Przykładem mogą być tzw. Wykpy kredytowe (LBO) oraz wykupy menedżerskie (MBO). Można argumentować, że “konstrukcja” przynajmniej niektórych wykupów kredytowanych i menedżerskich rodzi poważne wątpliwości co do zgodności z zakazem udzielania wsparcia finansowego przez spółkę akcyjną dla nabywców wyemitowanych przez nią akcji. (…)”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share