“Obowiązki informacyjne emitentów na NewConnect” – prelekcja mec. Maciaka

W dniu 31 lipca 2009r. odbyła się w Poznaniu konferencja „NewConnect _x000D_
Convention, czyli alternatywny rynek od kuchni”. Podczas konferencji, _x000D_
prelekcję pt. “Obowiązki informacyjne emitentów na NewConnect” wygłosił mec. Maciak.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share