Prawnicy Smm Legal Prelegentami Podczas Konferencji Naukowej W Wilnie

Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Mykolasa Romerisa. Uczestnicy Konferencji debatowali nad tym jakie procesy mogą powodować zmiany społeczne i zastanawiali się nad trwałością tradycji.  W międzynarodowym gronie prelegentów znaleźli się także prawnicy SMM LEGAL: radca prawny Justyna Witkowska oraz Tomasz Lewandowski (oboje są doktorantami UAM). Mecenas Witkowska przedstawiła referat pt. „The Polish Constitutional Tribunal – positive or negative legislator?” (Polski Trybunał Konstytucyjny – pozytywny czy negatywny prawodawca?). Wystąpienie Tomasza Lewandowskiego dotyczyło dostępu do kultury w pracach Komitetu Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych – „Access to culture in the work of the Committee on economic, social and cultural rights”.

Po szczegóły programu konferencji zapraszamy na stronę http://stics.mruni.eu/programme/

Limitations raise questions. We provide answers.
Share