„Problemy nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia”

W Poznaniu w dniu 2 marca 2005r. odbyła się konferencja „Problemy nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia”, podczas której Aleksander Raczyński wygłosił swoją prelekcję. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UAM, Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka oraz Rzecznika Ubezpieczonych.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share