Prof. Tomasz Sójka Ponownie Gościem Ekg W Tok Fm

Podkreślił, że ogólnospołecznym skutkiem tej dyskusji może być fałszywe poczucie bezpieczeństwa, ograniczające ostrożność ekonomiczną obywateli, które może rodzić ryzyko większego kryzysu w przyszłości. W miejsce tego prof. Sójka zaproponował działania edukacyjne. W toku dyskusji poruszono także tematy nowej strategii GPW oraz polskiej struktury aktywów finansowych, w której ciągle nad liczbą kredytów dla przedsiębiorstw przeważa liczba kredytów konsumenckich. W ostatniej części programu mecenas zwrócił uwagę na problemy uelastycznienia rynku pracy i szkodliwe skutki długoterminowego zatrudniania w ramach tzw. umów śmieciowych.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share