Smm Głównym Partnerem Międzynarodowej Konferencji Naukowej Regulacje Prawne W Zakresie Odnawialnych Źródeł Energii W Polsce I W Niemczech

Program konferencji został podzielony na trzy bloki tematyczne: Energetyka wiatrowa, Systemy wsparcia energetyki odnawialnej i Wspieranie energetyki odnawialnej oraz prawne aspekty jej funkcjonowania. W ramach każdego panelu wykłady zaprezentują specjaliści z polskich i niemieckich uczelni, a każda cześć zostanie podsumowana dyskusją naukową. W ramach trzeciego panelu głos zabierze także Szef Działu Prawa Energetycznego oraz partner SMM Legal – Dr Paweł Łącki, który wystąpi z referatem na temat wybranych problemów prawnych procesu inwestycyjnego w zakresie instalacji fotowoltaicznych.

Szczegóły konferencji znajdą Państwo pod następującym adresem:

http://prawozenergia.elsa.org.pl/agenda-konferencji/

Limitations raise questions. We provide answers.
Share