Specjalistyczna Obsługa Polskich Przedsiębiorców Działających Na Rynku Chińskim Już Dostępna W Kancelarii

W związku z dynamicznym rozwojem działalności polskich przedsiębiorców na rynku chińskim Kancelaria rozpoczęła świadczenie wyspecjalizowanych usług z zakresu profesjonalnej obsługi tego typu transakcji. Decyzja zaoferowania takich usług wiąże się z doświadczeniem dotychczasowo zdobytym, w związku z pomocą prawną świadczoną podmiotom gospodarczym, w szczególności w zakresie ochrony przed nieuczciwą konkurencją, ochrony praw własności intelektualnej oraz przygotowania strategii negocjacyjnej kontraktów. Kancelaria współpracuje z kancelariami chińskim wszystkich istotniejszych centrów przemysłowo- gospodarczych. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share