Udział Mec. Maciaka W Misji Gospodarczej Do Chin I Korei Południowej.

 W dniach 8-12 lutego 2012 r. Mec. Maciak, jako przedstawiciel FEROCO S.A., w ramach misji gospodarczej do Chin i Korei zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski (projekt „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”) wziął udział m.in. w spotkaniach z chińskimi firmami z regionu Shenzen. Misji przewodniczył wicemarszałek województwa wielkopolskiego Leszek Wojtasiak.

Więcej informacji na stronie Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Pekinie:

http://beijing.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,23794,.html

 

Limitations raise questions. We provide answers.
Share